Одесский национальный медицинский университет

19.06.2016

В 1946 році в Одеський медичний інститут (назва того часу) вступив перший іноземний студент – громадянин Корейської Народної Демократичної Республіки Чан Кім Су.

В цілому, в історії навчання іноземних громадян в Одеському національному медичному університеті можна виділити три етапи. Перший – з 1946р. до 1961р. – підготовка лікарів для країн народної демократії, другий – з 1961р. до 1991р. – підготовка лікарських кадрів переважно для країн Азії, Африки та Латинської Америки; третій – з 1991р. до цього часу. Це період навчання на контрактних засадах всіх бажаючих іноземних громадян, в тому числі громадян СНД.

На першому етапі підготовка фахівців здійснювалась на основі міждержавних договорів, на другому – на основі міжурядових, міжпартійних узгодженостей та зв’язків між громадськими організаціями та профспілками, третій етап пов’язаний із розпадом СРСР та неможливістю країн СНД виконувати колишні домовленості.

Поява на першому етапі небагаточисельних студентів з європейських країн практично не змінила організаційну структуру навчального процесу. Іноземні студенти вливались до існуючих груп і навчались разом з радянськими студентами.

Поява студентів з країн Азії, Африки та Латинської Америки привела до значних змін в системі навчання іноземних студентів, тому в 1964р. в інституті створюється деканат по роботі з іноземними студентами та кафедра російської мови (1969р.).

В 1979р. в інституті було введено посаду проректора з міжнародних зв’язків.

З 1990р. на факультеті проводиться підготовка випускників – ноземних громадян в інтернатурі, магістратурі, аспірантурі, докторантурі. Цього ж року розпочали роботу курси підвищення кваліфікації для іноземних громадян.

В 1992 році відкрито підготовче відділення для іноземних громадян, де слухачі проходять підготовку з російської та української мови, покращують базову підготовку з фізики, хімії, біології.

Після успішної здачі випускних іспитів слухачі підготовчого відділення отримують державний сертифікат і можуть бути зараховані на перший курс вибраної спеціальності Одеського національного медичного університету або іншого вищого навчального закладу України.

З 1996 р. в університеті, першому в Україні, відкрита підготовка лікарів англійською, а пізніше фрацузькою мовами навчання.

Іноземні громадяни отримують знання та навички з найновіших медичних технологій: ендоскопічної, лапароскопічної, щелепно-лицьової, пластичної хірургії, трансплантології, тканинної терапії, імплантології та ін.

Пріоритетним завданням університету на сучасному етапі є розширення прямих зв’язків із зарубіжними країнами на основі взаємних договорів, яке направлено на подальшу інтеграцію в європейські та всесвітні медичні структури з метою вивчення найкращого досвіду в області медичної освіти і розвитку наукових досліджень.

З 1946 року на факультеті отримали освіту більше 7 тисяч іноземних громадян з 58 країн світу. Багато випускників університету стали провідними фахівцями, керівниками лікувальних закладів, регіональних служб, навчальних закладів.

На сьогоднішній час в університеті навчається більше ніж 1000 іноземних громадян, що мають можливість користуватись високоякісними та сучасними інформаційними послугами нової електронної студентської бібліотеки, навчатись за підручниками, що написані професорами університету та надруковані у видавництві ОНМедУ. Продовжуючи традиції виховної роботи з іноземними студентами, в ОНМедУ діє комплексний підхід до організації навчання й інтернаціонального виховання всебічно розвиненої особистості, що має за мету створення доброзичливої атмосфери, гарних умов для навчання та всебічне та взаємо збагачуюче ознайомлення з нашими країнами, їх історією та культурою.

Нинішня виховна робота з іноземними студентами була неодноразово визначена Почесними грамотами Управління молодіжною політикою, Управління європейської інтеграції Одеської міської ради, дипломами Управління у справах національностей і релігій Одеської обласної державної адміністрації, а також представниками дипломатичних корпусів різних країн.

Специальность Курс Итого
1 2 3 4 5 6
Лечебное дело $3000 $3200 $3200 $3300 $3500 $3800 $20000
Лечебное дело (на английском языке) $3850 $4000 $4200 $4500 $4800 $5100 $26450
Стоматология $3500 $3600 $3700 $3900 $4500 $19200
Стоматология (на английском языке) $4500 $4600 $4700 $4900 $5300 $24000
Фармация $3000 $3100 $3200 $3300 $3500 $16100
Фармация (заочная форма) $1800 $1900 $2000 $2100 $2200 $1100 $11100
Подготовительное отделение $1800 $1800